FANDOM


wyglądEdytuj

LodoweW

Lodowe wzgórza 3D (mapa on-line)

Lodowe wzgórza - mają formę płaskowyżu. Zbudowane są z 1 warstwy lodu i kilku warstw śniegu pod spodem. Na biomie tym spotkać można Lodowe drzewa zbudowane z jasno-szarej wełny i szkła. Niestety często możemy tu spotkać rozlewiska, wodospady i jeziorka. Spowodowane jest to topnieniem, lub zbijaniem lodu przez graczy.

rozmieszczenieEdytuj

Na sarwerze znajduje się ok. 17 Lodowych wzgórz. Znajdują się one na 

LodoweW2

Lodowe wzgórza 2D (mapa on-line)

koordynatach (podane w przybliżeniu) :

11590 -5950      12020 -6740     6030 -12560     4940 -12540     10820 7360        5970 11260        6840 3030        5130 700         1200 3590      -1390 -3440         -4160 600        -8210 -7610     -8380 -12370     -2050 6600    -12270 12040       -10590 11330    -11630 4380